Hydroizolacja fundamentów budynku. Konieczność czy zbędny wydatek?
Hydroizolacja fundamentów budynku. Konieczność czy zbędny wydatek? Opublikowany:31.08.2021

Fundamenty budynku stanowią o jego trwałości i stabilności. To części budynku znajdujące się pod ziemią, które narażone są na wilgoć, parcie gruntu na mury oporowe i zalewanie wodą. Te czynniki powodują korozję biologiczną, czyli pleśń. Dlatego inwestując w hydroizolację fundamentów, uchronimy swój budynek przed wszystkimi negatywnymi oddziaływaniami środowiska.

Prace budowlane związane z ociepleniem fundamentów powinny być wykonane solidnie, gdyż ewentualne poprawki mogą być bardzo drogie lub niemożliwe do wykonania. Przed zakończeniem prac ziemnych, czyli zasypaniu wykopów, należy skontrolować wykonaną hydroizolację aby uniknąć kłopotów w przyszłości.

Hydroizolacja stosowana na ściany fundamentowe powinna być wykonana z wysokiej jakości materiałów, ponieważ jest narażona na oddziaływanie ekstremalnych warunków, takich jak: duże zawilgocenie, nacisk gruntu i zmienne temperatury.

I tu świetnie sprawdzi się zastosowanie styropianu, który ze względu na swoje właściwości jest najczęściej wybieranym produktem, przeznaczonym właśnie do izolowania fundamentów. Styropian jest materiałem nieorganicznym, pozbawionym mikroorganizmów, czyli podłożem nie sprzyjającym rozwojowi pleśni. Cechuje go również niezmienna w czasie eksploatacji bardzo ograniczona chłonność wody.

Zatem hydroizolację należy zaliczyć do elementów obowiązkowego ocieplenia i zabezpieczenia ścian fundamentów.