Recykling styropianu
Recykling styropianu Opublikowany:03.03.2021

Chociaż produkcja styropianu nie jest szkodliwa (wytwarza się go z ropy naftowej) to jego recykling nie pozostaje bez znaczenia. Zużyty styropian nie ulega degradacji, przez co zwiększa zaśmiecenie świata, wydatnie przyczyniając się do wzrostu objętości wysypisk śmieci. Nie poddany recyklingowi stanowi problem jako odpad ze względu na swoją objętość i niewykorzystany potencjał użytkowy. Nie należy jednak zamartwiać się, gdyż większość wyrobów ze styropianu podlega recyklingowi. Jest to bardzo korzystne z uwagi na fakt, że jednak wywóz odpadów styropianowych i jego przetwarzanie stanowi nie lada problem. Styropian zmieszany z odpadami komunalnymi praktycznie nie ulega degradacji. Należy więc zadbać aby wszystkie możliwe odpady styropianowe pochodzące z budownictwa zostały starannie zebrane i poddane recyklingowi. Istnieje wiele opcji recyklingu spienionego polistyrenu. Najbardziej powszechne jest kruszenie styropianu na drobniejsze elementy, lub nawet pojedyncze kulki i ponowne wykorzystanie go.

Na rynku surowców wtórnych powszechnie oferowany jest oczyszczony regranulat o wielkości na ogół od około 2 do 10 mm,  z przewidywanym zastosowaniem jako materiał sypki lub wypełniający, dla którego wskazać można następujące możliwe zastosowania jako:

  • zasypka izolacyjna - gdyż rozdrobniony styropian jest doskonałym materiałem izolacyjnym. Używać go można wszędzie tam, gdzie występują pustki powietrzne w konstrukcji budynku, w murach i w stropach. Należy pamiętać o zabezpieczaniu przed wilgocią i przed gryzoniami, które lubią zakładać sobie gniazda w ciepłym i przytulnym styropianie.
  • spulchniacz gleby - aby poprawić strukturę gleb ciężkich, gliniastych ogrodnicy często dodają do niej rozdrobnionych materiałów budowlanych: keramzytu lub styropianu. Oba te materiały sprawiają, że wzrasta napowietrzenie gleby. W granulkach styropianowych kumuluje się nadmiar wody i zawartych w niej soli mineralnych. Dzięki temu gleba posiada lepsze warunki do rozwoju roślin i większych plonów.
  • składnik tynków i betonów (styrobetonów i styrotynków)
  • jako wypełniacz asekurujący zawartość przesyłek
  • jako wypełniacz do mebli, np. powszechnie lubianych puf.

Podsumowując, dochodzimy do wniosku, że tylko dobra wola człowieka sprawi, że tak popularny materiał jak styropian, odpowiednio zagospodarowany, nie wpłynie na pogorszenie jakości środowiska naturalnego w którym żyjemy.