Styropian podłogowy w konstrukcji podłogi na gruncie.
Styropian podłogowy w konstrukcji podłogi na gruncie. Opublikowany:01.12.2020

Styropian podłogowy jest stosowany przede wszystkim w konstrukcji podłogi na gruncie, którą musi ocieplić. Warunki techniczne określają, że współczynnik przenikania ciepła U dla podłogi na gruncie nie powinien być wyższy niż 0,3 W/(m2.K). Taka  wartość obowiązuje od 2014 r. i nie ulegnie zmianie w 2021 r. Żeby podłoga na gruncie osiągnęła taką wartość trzeba zastosować płyty styropianowe o niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ, np. 10 cm styropianu o λ = 0,031 W/(m.K), albo więcej styropianu o przeciętnych właściwościach termoizolacyjnych. Należy pamiętać, że powyższe wymagania prawne, to wartości minimalne, które jeszcze nie decydują o tym, że budynek będzie miał optymalną ochronę cieplną. Dlatego też projektanci domów często  przyjmują niższe (lepsze),  wartości współczynnika przenikania ciepła U dla podłogi na gruncie, żeby ograniczyć straty ciepła tą drogą. Pożądanym styropianem do wykorzystania w konstrukcji podłogi na gruncie będzie np. EPS 80 038 lub EPS 100 036, w którym pierwsza liczba wskazuje wytrzymałość na ściskanie płyt, druga - ich współczynnik przenikania ciepła λ.

Styropian który będzie umieszczony pod podłogą na gruncie musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, żeby nie uległ deformacji na skutek obciążenia. Standardowo przyjmuje się, że obciążenia użytkowe w pomieszczeniach mieszkalnych wynoszą 150 kg/m2, a w ciągach komunikacyjnych – 250 kg/m2. Jeśli styropian będzie miał zbyt małą wytrzymałość na ściskanie, podkład podłogowy ugnie się, a w ślad za tym na posadzce mogą pojawić się posadzce mogą pojawić się rysy i pęknięcia.

Żeby określić wytrzymałość styropianu, bada się, jak wielkie jest naprężenie ściskające, w momencie gdy płyta ugnie się o 10%. Cechę tę zapisuje się w postaci CS(10) x kPa. CS10 oznacza 10-procentowe odkształcenie, a następująca dalej liczba - wartość obciążenia w kilopaskalach. Już styropian o wytrzymałości 60 kPa wytrzymuje znacznie większe obciążenia niż standardowe wymogi. W wielu pomieszczeniach obciążenia miejscowe mogą być znacznie większe, np. pod zabudową kominka czy wanną w łazience. Pod samochodem w garażu przyjmuje się obciążenia 300 kg/m2. Dlatego należy dobrać styropian o odpowiednich parametrach.

Styropian podłogowy a  nasiąkliwość.
Styropian jest z natury materiałem o niskiej nasiąkliwości,  ale płyty styropianu  umieszczone  bezpośrednio  w  gruncie  powinny charakteryzować się niską podatnością na zawilgocenie. W przypadku izolacji podłóg na gruncie ten parametr nie jest wymagany, ponieważ styropian w tym układzie jest odizolowany od wilgotnego gruntu za pomocą 2 –warstw folii lub papy.